Wczytaj ustawienia z pliku
Formatowanie użytków
Szerokość strony
Wysokość strony
Szerokość użytku
Wysokość użytku
Położenie użytków w osi X
Położenie użytków w osi Y
Ilość użytków w osi X
Ilość użytków w osi Y
Definiowanie numerów
Numery od
Numery do
Liczba numerów
Tekst przed numerem
Formatowanie numerów
12
Położenie numeru w osi X
Położenie numeru w osi Y
Czcionka
Rozmiar czcionki
Obrót numeru
Cyan
Magenta
Yellow
Black (K)

11
Położenie numeru w osi X
Położenie numeru w osi Y
Czcionka
Rozmiar czcionki
Obrót numeru
Cyan
Magenta
Yellow
Black (K)

10
Położenie numeru w osi X
Położenie numeru w osi Y
Czcionka
Rozmiar czcionki
Obrót numeru
Cyan
Magenta
Yellow
Black (K)

9
Położenie numeru w osi X
Położenie numeru w osi Y
Czcionka
Rozmiar czcionki
Obrót numeru
Cyan
Magenta
Yellow
Black (K)

8
Położenie numeru w osi X
Położenie numeru w osi Y
Czcionka
Rozmiar czcionki
Obrót numeru
Cyan
Magenta
Yellow
Black (K)

7
Położenie numeru w osi X
Położenie numeru w osi Y
Czcionka
Rozmiar czcionki
Obrót numeru
Cyan
Magenta
Yellow
Black (K)

6
Położenie numeru w osi X
Położenie numeru w osi Y
Czcionka
Rozmiar czcionki
Obrót numeru
Cyan
Magenta
Yellow
Black (K)

5
Położenie numeru w osi X
Położenie numeru w osi Y
Czcionka
Rozmiar czcionki
Obrót numeru
Cyan
Magenta
Yellow
Black (K)

4
Położenie numeru w osi X
Położenie numeru w osi Y
Czcionka
Rozmiar czcionki
Obrót numeru
Cyan
Magenta
Yellow
Black (K)

3
Położenie numeru w osi X
Położenie numeru w osi Y
Czcionka
Rozmiar czcionki
Obrót numeru
Cyan
Magenta
Yellow
Black (K)

2
Położenie numeru w osi X
Położenie numeru w osi Y
Czcionka
Rozmiar czcionki
Obrót numeru
Cyan
Magenta
Yellow
Black (K)

1
Położenie numeru w osi X
Położenie numeru w osi Y
Czcionka
Rozmiar czcionki
Obrót numeru
Cyan
Magenta
Yellow
Black (K)

Inne
Podkład
Mapa bitowa
Plik PDF
Zapisz ustawienia w pliku