O programie Numerator

"Numerator" to program, który umożliwia nadawanie unikalnych numerów na wydrukach takich jak na przykład bilety, karnety, etykiety itp.

"Numeratorem" można wstawić maksymalnie dwanaście numerów na jednym użytku (użytek to jeden fragment mieszczący się na arkuszu druku; na rys. 1 i 2 widać, że na jednym arkuszu mieści się cztery użytki). Jednostki jakie są przyjęte w "Numeratorze" to milimetry i stopnie. Jako separatora dziesiętnego można używać przecinka lub kropki. Większość pól formularza jest tak opisana, że łatwo domyślić się do czego służą. Kilka z nich ma funkcje, o których napiszę kilka uwag.

 • W sekcji "Definiowanie numerów" w polu "Numery od" można wpisać odpowiednią ilość zer przed numerem, np. 00000431, które będą zastępowane odpowienimi cyframi w miarę zwiększania się numeru.
 • Pola "Numery w stos" i "Numery kolejno" pozwalają wybrać sposób ułożenia numerów w stosie wydrukowanych arkuszy. Pierwsza z wymienionych opcji spowoduje układanie numerów kolejno jeden pod drugim, co ułatwia późniejsze zebranie w bloczki, o ile arkusze zostaną rozcięte w ryzie (rys. 1). Druga opcja rozkłada kolejne numery sąsiadujące ze sobą na arkuszu (rys. 2).
 • rysunek 1rys. 1 Numery w stos
  rysunek 1rys. 2 Numery kolejno
 • Pole "Tekst" służy do umieszczania przed numerem dodatkowego tekstu. Np. aby wygenerować numer "Nr 000387" należy w/w polu wpisać "Nr".
 • W polu "Font" w sekcji "Formatowanie numerów" znajduje się lista z fontami (popularnie choć nieprawidłowo zwanymi czcionkami). Krój dwóch z nich jest podobny do tych używanych w numeratorach mechanicznych. Są to: "Crash Numbering Gothic" i "Crash Numbering Serif". Są to fonty pozbawione większości typowych znaków i przystosowane do numerowania. Aby uzyskać napis "Nr" (różne formy) w wyżej wymienionych fontach należy w polu "Tekst" wprowadzić odpowiednie znaki:
Crash Numbering GothicCrash Numbering SerifZnak do wpisania w polu "Tekst"
Różne formy napisu "Nr" Różne formy napisu "Nr" E
Q
R
T
W
  Krój fontu CNGKrój fontu Crash Numbering Gothic
  Krój fontu CNSKrój fontu Crash Numbering Serif
 • W tej samej sekcji znajduje się 12 zakładek. Każda z nich obsługuje nowy numer na tym samym użytku. Program umożliwia wstawienie do dwunastu numerów na jednym użytku.
 • Dane z wypełnionego formularza można zapisać w pliku tekstowym, który później można użyć do ponownego wykorzystania informacji. Aby to zrobić należy w sekcji "Zapisz ustawienia w pliku" użyć przycisku "Zapisz ustawienia". Aby zapisane dane wczytać do formularza wybierz plik w sekcji "Wczytaj ustawienia z pliku" i kliknij przycisk "Wczytaj ustawienia z pliku".
 • Zaznaczając pole "Rozcinanie" lub "Wycinka" można wstawić do wydruku znaki cięcia. Wycinka ma rozmiar 2mm. Pole "Drukuj ramki" służy do umieszczania obrysu użytku.
 • W polu "Mapa bitowa" wybieramy obrazek w formacie JPG lub PNG, który zostanie wstawiony do PDF'a jako tło. Na tym tle zostaną wstawione numery. Podobnie wygląda sprawa z polem "Plik PDF" - wczytany plik będzie tłem, na którym zostaną umieszczone numery. Oczywiście pliki powinny być przygotowane w odpowiednim rozmiarze.

Inne porady:

Aby łatwo było zbierać rozcięte użytki w bloczki (np. po sto sztuk) warto nieraz ustawić więcej numerów (oczywiście należy włączyć opcję numerowania w stosy). Ilość numerów można policzyć w następujący sposób: przyjmijmy, że jest do ponumerowania 10 000 biletów i na arkuszu mieści się 6 użytków (patrz przykład). Dzielimy: 10 000 / 6 = 1666,666666666667 i, jeżeli tak jak w tym przykładzie, wychodzi liczba z miejscami po przecinku to należy je usunąć (1666), zaokrąglić w górę do pełnej dziesiątki (1670) i pomnożyć przez liczbę użytków, czyli: 1670 * 6 = 10 020 (patrz przykład). W tym przypadku jeszcze lepiej jest zaokrąglić w górę do pełnej setki (1700), a więc: 1700 * 6 = 10 200 (patrz przykład). Wychodzi więcej arkuszy więc trzeba się zastanowić co się bardziej opłaca: dłużej zbierać czy zużyć nieco więcej materiału.